Shipping

 

SKESTRtanker gbgBreeze Shipping är ett oberoende skeppsmäkleri specialiserat på små och medelstora kemikalie-, produkt- och bunkerfartyg. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster och service, skeppsmäkleri, spotaffärer, volym- och time charter-kontrakt samt projekt. Breeze verkar i ett nätverk av etablerade relationer med förstklassiga befraktare, rederier och mäklerier. Pråmbefraktning på de europeiska vattenvägarna är en specialitet inom företaget.

OnyxPANDION
Breeze arbetar långsiktigt, professionellt och personligt med alla kunder.
Strävan är att stödja och utveckla kundernas affärer och intressen på bästa möjliga sätt.Vid sidan av daglig befraktning är en väsentlig del av det dagliga arbetet att identifiera nya affärsmöjligheter.
 
Tonvikt läggs även på en noggrann uppföljning av ingångna avtal genom hela transportprocessen, där hanteringen av demurrage och andra krav är en naturlig del.